"SELAMAT DATANG DI YAYASAN INSIDI"

Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile Click to get cool Animations for your MySpace profile

Selasa, Februari 23, 2010

pantun kasundaan


 • 1. ngaborong doran jeung hayam
  diparaban sampeu atah
  wilujeng boboran siam
  mugi urang wangsul fitrah
 • 2. boh bilih ngical kalapa
  candakna nganggo carangka
  boh bilih kalindih murka
  muga kersa ngahampura
 • 3. boh bilih ka Sukajadi
  ulah hilap meser roti
  boh bilih kalangsu dengki
  muga kersa ngamaklumi
 • 4. salami di Sukajadi
  teu ningalkeun kuring salat
  Salami urang pahiri
  urang silih pundut maaf
 • 5. lamun kuda mirip itik
  loba jalma lalumpatan
  salami urang kumelip
  tangtos seueur kalepatan
 • 6. cecendet mande kiara
  dijualan make panci
  mugi kersa ngahampura
  kuring kungsi ingkar janji
 • 7. mun cecendet mande kiara
  gera cokot hiji-jiji
  mugi kersa ngahampura
  kuring kungsi nganyenyeri
 • 8. mun indit ka Sukmanah
  ulah poho ka Pa Lurah
  mugi anjeun jembar manah
  sabab kuring niat pasrah
 • 9. hirup kumbuhna manusa
  tangtu kungsi haramjadah
  kuring pasrah tumarima
  laku lampah teu merenah
 • 10. meuli kacu ejeung gincu
  mawana bari disuhun
  rumasa ngagugu nafsu
  matak kuring nyuhun ampun
 • 11. mun indit ka Ujungberung
  bari mawa awi tali
  rumasa kungsi ngaberung
  mugi Gusti kersa nampi
sumber karya : herdipamungkasred

Tidak ada komentar: